НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!!!

Дати за провеждане на ДЗИ:

1. Задължителен държавен изпит по БЕЛ на 22.08.2024 г., начало 08:30 часа
2. Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация- ДИППК на 23.08.2024 г., начало 8:30 часа
3. Допълнителни ДЗИ по желание на ученика в периода 26-30 август 2024 г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК
от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г.
и въвеждане в ЕИСП и издаване на служебна бележка
Служебни бележки за допускане на зрелостниците до ДЗИ се издават до 21.08.2024 г.


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
17.05.2024Г. -НАЧАЛО – 8:30 ЧАСА

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА – ИЗПИТНА ТЕМА ,
20 .05. 2024 г. – НАЧАЛО 8:30ЧАСА

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА – ЗАЩИТА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ,
20 .05. 2024 г. – НАЧАЛО 9:00ЧАСА

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА – ИЗПИТНА ТЕМА ,
27,28 .05. 2024 г. – НАЧАЛО 8:30ЧАСА

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА – ЗАЩИТА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
27.05. 2024 г. – НАЧАЛО 9:00ЧАСА

НОВИНИ

Посещение на строителната лаборатория, арматурния цех и цеха за бетонови изделия на фирма „ХЕБЪРСТРОЙ“ ООД

На 13.06.24 г. учениците от X а клас, специалност „Строителство и архитектура“ съчетаха ученето в училището и ученето в друга физическа среда като посетиха ...прочетете цялата новинаПроект от ЕП „Еразъм+“ на френския строителен лицей в гр. Орлеан

От 10.06. до 14.06.24 г. В ПГСА-гр. Пазарджик стартираха съвместните дейности по проект от ЕП „Еразъм+“ на френския строителен лицей в гр. Орлеан. ...прочетете цялата новинаЧЕТВЪРТИ В КЛАСИРАНЕТО НА КОНКУРСА „ЗА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ“!

В конкурса „За учителя с любов“, оганизиран от МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ, който имаше за цел да превърне учителските стаи на 10 български училища ...прочетете цялата новинаПанорама на средното образование – Пазарджик 2024

ПГСА-гр. Пазарджик се възползва от предоставената възможност от Община Пазарджик, РУО – Пазарджик и ЦПЛР – Кариерно ориентиране и консултиране Пазарджик ...прочетете цялата новинаКариерно ориентиране

На 11.0.2024 г. в ПГСА-гр. Пазарджик пред ученици от VIII и IX клас, специалност „Строителство и архитектура“ бе представен проект на Камарата на строителите в България ...прочетете цялата новинаАЗ МОГА ДА СТРОЯ-ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ В ПЛОВДИВ

На 28.03.2024 г. ПГСА-гр. Пазарджик посрещна експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ...прочетете цялата новинаСъобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ И ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2022/2023 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ДЗИ

Родителската среща 28.03.2024г.
Учебници за учебната 2023г. - 2024г.


Справка за свободните места за ученици в дневна форма на обучение към 03.07.2023г.НАП напомня на зрелостниците да си плащат здравните осигуровки


ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

П Р И Е М ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ПОКАНА за информационна среща с родителите на учениците от X б от специалност „Мебелно производство“, професия „Техник-технолог в дървообработването“, дуална система на обучение, съгласно Указанията за изпълнение на дейностите проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ и прилагане на Наредба №1/2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)


Справка за свободните места за ученици в дневна форма на обучение към 03.2023г.


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ С УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. В ПГСА-ГР. ПАЗАРДЖИК


КУРС „МЕТОДИКА НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ ЗА УЧЕБНИ ПОСТИЖЕНИЯ“


60 години ПГСА

С този флашмоб, посветен на 60-годишнината на гимназията, бихме искали да ви направим съпричастни към нашия празник!Документи за попълване

Заявление за кандидатставне
Заявление за записване
Заявление за степени
Заявление за преместване
Молба за общежитие
Удостоверения за валидиране
Удостоверения за валидиране на професионална квалификация
Удостоверения за професионално обучение и СПК
Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Приемане и преместване
Дубликати
ДипломаМАТЕРИАЛНА БАЗА


Училището разполага с:

- 28- учебни кабинета, от които:
- 14-по общообразователна подготовка,
- 13-по професионална подготовка-теория,
- 2-по информатика,
- 2-по auto CAD
- конферентна зала с 80 места;
- обновен физкултурен салон и фитнес зала;
- 13 учебни работилници;
- общежитие с компютърна зала;
- училищна библиотека;
- лекарски кабинет;
- стол и сладкарница

В училището е изградена интернет мрежа, която обхваща всички кабинети, работилници, общежитие и канцеларии.
Училището и дворът му са под непрекъснато видео наблюдение.


10 ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕМ СТРОИТЕЛНАТА ПРОФЕСИЯПГСА град Пазарджик е в списъка на иновативните училища


С Решение № 601 на МС от 17.08.2022 г. ПГСА-гр. Пазарджик е отново в Списъка на иновативните училища за уч. 2022-2023 г. Иновацията е с четиригодишен срок и е на актуална за строителния сектор тема „Строително информационно моделиране“.

Вижте всички проекти


Международен съюз на архитектите (UIA) отбелязва Световният ден на архитектурата за 2021 г на 4 октомври. Темата на събитието е: „Чиста околна среда за здравословен свят“. Тази година архитектите фокусират своята дейност върху три ключови области: жилища, обществени пространства и тяхната връзка с изменението на климата.НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА


ПГСА - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

60 години ПГСА

Уважаеми бивши и настоящи учители, бивши ученици и родители, Ръководството, колективът на ПГСА и Камарата на строителите в гр.Пазарджик имат удоволствието да Ви поканят на тържеството, посветено на 60-годишнината на училището.
Вижте поканатаБъдете с нас и в YouTube:


Учебни програми с възможност за достъп до онлайн курс "Основи на пасивната къща"

Новоразработени учебни програми за кратки форми на обучение за придобиване на специфична квалификация в направления "Строителство" и "ВЕИ".


Бъдете с нас във Facebook: