Учители ПГСА Пазарджик


Седмични задачи

Директор
инж. Петя Иванова /ПОРТФОЛИО/

Помощник-директори - 1
учебно-производствената дейност – инж. Стоянка Харалампиева /ПОРТФОЛИО/Учители по общообразователна подготовка – 21

БЕЛ:
Яна Плачкова /ПОРТФОЛИО/
Стоян Плачков /ПОРТФОЛИО/

ЧЕ:
Мария Горанова /ПОРТФОЛИО/
Ивайло Кабуров – английски език /ПОРТФОЛИО/

Математика:
Любка Симонова /ПОРТФОЛИО/

Информационни технологии:
Любка Симонова /ПОРТФОЛИО/
Десислава Славчева /ПОРТФОЛИО/
Природни науки и екология:
Ася Македонска /ПОРТФОЛИО/

Обществени науки и гражданско образование:
Румен Сеферинкин /ПОРТФОЛИО/
Физическо възпитание и спорт:
Катя Янакиева /ПОРТФОЛИО/

Учители по професионална подготовка-теория на професията – 4
инж. Светла Манолова /ПОРТФОЛИО/
Любка Костадинова /ПОРТФОЛИО/
инж. Маринела Савова /ПОРТФОЛИО/
Десислава Славчева /ПОРТФОЛИО/Учители по професионална подготовка-практика – 2
Тодор Велчев /ПОРТФОЛИО/
Даниел Дупинов /ПОРТФОЛИО/Възпитатели – 3
Петьо Вълков /ПОРТФОЛИО/
Любка Костадинова /ПОРТФОЛИО/
Румен Сеферинкин /ПОРТФОЛИО/
инж. Гергана Гавраилова /ПОРТФОЛИО/Обща численост на персонала – 25

Старши учител: 8

Старши възпитател: 2


Непедагогически персонал – 7