Учебна 2023 - 2024 година

Втори учебен срок

Учебна програма II-ри срок

График за провеждане на класните работи през II-ри учебен срoк

ГРАФИК КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ – ІI УЧЕБЕН СРОК

График за дежурство на учителите по учебна практика и служителите в общежитието за ІI-ри учебен срок

График за дежурство на учителите в учебната сграда за ІI-ри учебен срок

Видовете спорт и график за провеждане на часа за спортни дейности през II - ри учебен срок

Консултациите на учителите по общообразователна подготовка и професионална подготовка-теория и практика за подготовка на учениците за явяване на ДЗИ и ЗДИ за придобиване на СПК

Провеждането на допълнителния час на класа през II-ри учебен срокПърви учебен срок

Училищен учебен план по специалности от 8-12 клас 2023-2024

График за провеждане на класните работи през I-ви учебен срoк на учебната 2023/2024 година

ГРАФИК КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ – І УЧЕБЕН СРОК, НА УЧЕБНА ГОДИНА 2023/2024 Г.

Програма I-ви учебен срок

Провеждането на допълнителния час на класа през I-ви учебен срок

Консултациите на учителите по общообразователна подготовка и професионална подготовка-теория и практика за подготовка на учениците за явяване на ДЗИ и ЗДИ за придобиване на СПК през I-ви учебен срок

Видовете спорт и график за провеждане на часа за спортни дейности

График на учебна практика – І-ви срок на учебната 2023/2024 година