<< всички новини

Занимания по интереси

КЛУБ „МЛАД СТРОИТЕЛ“

Цел на дейността на клуба е свързана с придобиване на първоначални знания и умения за зидане с тухли ВИНЕРБЕРГЕР и изграждане на леки преградни стени от гипсокартон.
Участниците ще се подготвят за участие в училищен и регионален кръг на състезанието „Най – добър млад строител“, специалност „Зидарии“, „Сухо строителство“ и „Облицовки“.
Предвидена е и среща с гост-демонстратор от „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за учениците от клуба.

КЛУБ “СПИРИТ ЕФЕКТ“

Дейността на клуба свързана с доразвиване на таланта на учениците да творят като комбинират палитри от цветове, както и умело нанасяне на различен вид мазилки.
Участниците ще се подготвят за участие в училищен и регионален кръг на състезанието „Най – добър млад строител“.
Предвидена е и среща с гост-демонстратор от „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за учениците от клуба.

Клуб „Приложна математика“

В този клуб участват ученици от X клас. Тук те се убеждават, че математиката не е тази скучна и суха наука, която познават от часовете в училище, и че тя е в основата на всички точни науки.
Целите в работата на клуба са развитие на интереса към математиката, логическото мислене, работа в екип, подредеността, бърза и точна ориентация. Учениците в клуба работят с желание убедени, че усилията и труда, който полагат са инвестиция за тяхното бъдеще.
Учениците в клуба придобиват логически знания и умения, усвояват математически език и се подготвят за успешно представяне на националното външно оценяване. В процеса на работа се формира положително отношение към математиката, създаване на траен интерес към нея и повишаване на мотивацията за учене, чрез придобиване на по- висока увереност в собствените сили и знания. Стимулиране на творческите изяви и участие в учебния процес. Повишаване на образователните постижения на учениците по Математика в сравнение с предходните години. Придобиване на по-трайни знания, умения и ключови компетентности.

Клуб „Дигитален свят“

Часовете в групата за занимания по интереси „Дигитален свят“ посещават 10 ученика, чиито интереси са насочени в областта на информационните технологии, като основните цели са както да развият допълнителни знания, умения и компетентности, така и да се осмисли свободното време и да се открият нови таланти.
В клуба се провеждат занимания с приложен софтуер за повишаване на дигиталната компетентност на учениците от IX клас.
Ние усвояваме използването на полезни програми и приложения, които развиват нашето нестандартно мислене и ни помагат за решаване на практически задачи със средствата на информационните технологии. Търсим, систематизираме и обработваме информация по зададени теми, разработваме и представяме презентации, рисуваме, създавахме документи, анимации, фотоколажи, рекламни материали и други. Учим се да изработваме и поддържаме информационни уеб сайтове с платформата Google Sites, да съхраняваме, обработваме и обменяме различни видове документи в Интернет с помощта на различните „Облачни услуги“. Работим с някои от основните инструменти на Google.
Заедно с това развиваме умения за работа в екип и атрактивно представяне на изработените от нас проекти пред публика. Изграждаме социални умения при работа и комуникации в Интернет при спазване на безопасност и етичност.