<< всички новини

Заедно в изкуствата и спорта

По НП ,,Заедно в изкуствата и спорта“ се проведоха Коледни волейболни срещи между отборите на ПГСА и ПГМЕТ. Отборите проведоха разменно гостуване в приятелска атмосфера. Участниците си пожелаха да премерят сили отново и през предстоящата година.