<< всички новини

Най-добър млад строител

На 23.02.2023 се проведе училищния кръг на състезанието „Най-добър млад строител“ в Професионална гимназия по строителство и архитектура. Комисията за оценка на постиженията бе в състав:
Председател: инж. Стоянка Харалампиева

Членове:
- инж. Маринела Савова  - БРОКС-2003 ЕООД-КСБ-ОП-Пазарджик
- Славена Рузманова – „Валдани“ ЕООД-КСБ-ОП-Пазарджик
- Валентин Василев - „Валдани“ ЕООД-КСБ-ОП-Пазарджик
- Заприн Въжев - „Валдани“ ЕООД-КСБ-ОП-Пазарджик
Гостуваха и много седмокласници от ОУ "Св. Климент Охридски"-Пазарджик, ОУ "Христо Ботев"-Пазарджик, ОУ "Проф. Иван Батаклиев"-Пазарджик и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий". Те посетиха всички работилници и се запознаха с отделните дисциплини и състезатели.

В работилницата, в която се провежда практиката по специалност „ Мебелно производство“ седмокласниците изработиха дребни изделия от дървен материал.
В оспорвана надпревара бе излъчен и представителен отбор за регионалния кръг, който ще се проведе на 20 и 21.03.2023г. в гр. Благоевград:
1.МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - Станимира Гърбешкова
2.ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - Алекс Николаев Николов
3. ЗИДАРИЯ - Димитър Илиев и  Ясин Хилми Шаaбан   
4. СУХО СТРОИТЕЛСТВО - Данаил Борисов Киров и Васил Димитров Христов


Ръководител на отбора – Тодор Велчев

Успех на нашите възпитаници!