<< всички новини

Модул 2 „ИТ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО”

На 15.12.2022 г. в ПГСА гр. Пазарджик се проведе мониторинг в часовете по теоретично обучение по Модул 2 „ИТ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО”, по НП „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ УМЕНИЯ И КАРИЕРА” от старши експерт по професионално образование  и обучение г-жа Васвие Мехмедова. Целта на предвиденото обучение е групата от ученици от XII а клас да получат базисни знания за основните принципи и стратегии на BIM технологията, процесът на свързване на дигиталната информация с реалният строителен процес и практическото усвояване на реален BIM софтуерен инструмент като GRAPHISOFT ARCHICAD.  

Темите за деня бяха “Въведение в Archicad и основни инструменти за моделиране”. Ръководителят на групата инж. Светла Манолова запозна учениците с основните менюта и ленти с инструменти на Archicad . След това на база знания от сградостроителството, архитектурното проектиране и компютърното чертане ученици с помощта на ръководителя създадоха 3D модел на малка сграда.