<< всички новини

Кариерното ориентиране на учениците от XII клас

На 17.02.2023 г. по инициатива на ръководството, в помощ на кариерното ориентиране на учениците от XII клас, специалност „Строителство и архитектура“ се осъществи посещение на Университета по строителство, архитектура и геодезия, гр. София.

Домакин на срещата беше доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител на катедра „Технология и механизация на строителството“ и председател на УС на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ).

Доц. д-р инж. Хрисчев запозна учениците с предлаганите като прием на студенти професии и специалности за 2023/2024 г., даде им възможност да седнат на студентската скамейка, показа им богатия научен фонд на библиотеката на университета, извърши демонстрация в лабораторията за изпитване на строителни материали.

Учениците получиха и като подарък последните броеве на списание „Архитектура“.

Доц. д-р инж. Хрисчев пожела на учениците успех на държавните зрелостни изпити и среща на студентската скамейка през месец септември.