<< всички новини

Обучение за ИТ умения и кариера

На 28.10.2022 г. приключи обучението по дейност 3 „Обучение на учители“ на националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“, модул 2 „ИТ умения за бъдещето“. В него взеха участие учителите по професионална подготовка инж. Стоянка Харалампиева, инж. Светла Манолова и арх. Теодора Кръстева.

Обучението включваше темите: Архитектурна презентация и документация, Архитектурна презентация и документация, Дигитално моделиране, Дигитално моделиране, Организация на BIM проекти, Компютърна визуализация на BIM модели, Генериране на информация от BIM проекти, Въртешна координация и организация и Координация и организация с външни източници.

Ръководител на обучението беше арх. Мартин Стоянов от партньорската фирма „БИМ ДИЗАЙН БГ“ ЕООД, София.

Ръководител на обучението беше арх. Мартин Стоянов от партньорската фирма „БИМ ДИЗАЙН БГ“ ЕООД, София.