<< всички новини

Европейския ден на спорта

Събитието e част от Европейския ден на спорта в училище, Европейската седмица на спорта и кампанията NowWeMOV.
Училището е важна среда за създаване на култура към изхвърлянето на отпадъци. Ако още от деца хората са учени на отговорно и планирано отношение към различните видове отпадъци, ще израснат разумни личности, ограничаващи вредите от боклука за околната среда. Затова е важно учениците да бъдат въвлечени в дейностите по разделно събиране, изхвърляне и рециклиране на отпадъци чрез целенасочено планирани мероприятия.
От 2007 насам в Швеция се развива нов спорт, който е екологично насочен и съчетава грижата за чиста и красива среда с движението и популяризира добрите практики.
В ПГСА се проведе така нареченото екологично бягане, съчетаващо събиране на отпадъци с джогинг. Класиране:
1. 9а
2. 8а
3. 10б
На щафетна игра- финалът беше между 10а и 8б, като първо място завоюваха момчетата от 10а.
Много от учителите също участваха в щафетите, като помагаха на своите класове.