<< всички новини

Отбелязване на Международния ден на езиците

За пета поредна година в ПГСА- гр. Пазарджик бе отбелязан Денят на европейските езици.
Целта на празника бе учениците да се запознаят с многообразието на езиците, които се говорят в Европа и да се докоснат до такива, които не се изучават в училище. Проведените инициативи преминаха под наслова " Бъдещето е в нашите ръце", който бе преведен на гръцки , италиански , френски и немски език.