<< всички новини

Дарение за учениците от МФ "Колорадо"

Благодарим! 

Днес мебелна фабрика "Колорадо" предостави обещаните материали за практически занятия на учениците от Професионална гимназия по строителство и архитектура-гр. Пазарджик. МФ “Колорадо” е партньор по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа на дуалната система на обучение“ на учениците от X б клас, от специалност „Мебелно производство“ и като такъв държи на доброто сътрудничество. Учениците бяха изключително ентусиазирани и с радост се заеха с подреждането на материалите. 

Нека не забравяме, че подкрепата, помощта, която фирмата дава на нашите деца днес, утре ще им се отблагодари!

През новата учебна година отново ПГСА ще предложи на родителите и учениците от нашата област тази перспективна специалност за изучаване след завършен VII клас!