<< всички новини

Заключителна изява

На 27.06.2022 г. Младежки дом - град Пазарджик бе любезен домакин на Заключителната изява на ученици и ръководители по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Изключително полезна и мотивираща бе за всички  дейността по проекта.
В рамките на този модул бяха посетени редица културни обекти: Читалище "Виделина" - град Пазарджик,  Музеен комплекс - град Копривщица, Национален исторически музей и Национална библиотека - град София, архитектурен комплекс - с. Юнаците, Младежки дом - град Пазарджик, къща музей "К. Величков" - град Пазарджик.

Предвидените в проектното предложения посещения на конкретни музеи, къщи-музеи, галерии и видеоуроци са обвързани не само с конкретна тема от учебен предмет по общообразователна подготовка, но и с прилагането на проектно-базираното обучение.

Участието в националната програма допринесе за формирането на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на учениците като личности и членове на обществото, поход, чрез който интерактивно ще се прилагат междупредметните връзки от учебния план – общообразователни учебни предмети от първи гимназиален етап и в развитие с учебните предмети по професионална подготовка във втори гимназиален етап.

Учениците приложиха в реалните си часове по български език литература и история и цивилизация наученото в културните институции.

Най-ценното бе, че учениците, излизайки извън училищната среда, се срещнаха с нови авторитети-източник на информация, интересни хора, от които научиха нови неща чрез беседите и дискусиите с тях.

Г-жа Яна Плачкова връчи на всеки участник грамота с благодарност за активната им позиция, интерес и участие. Проведен бе под формата на анкета и конкурс за най-интересен урок. Според участниците това е урокът, проведен в Националния исторически музей!