НОВИНИ

Седмица на архитектурата

В ПГСА гр. Пазарджик от 4.10 до 8.10.2021 г. се проведе Седмица на архитектурата под наслов ...прочетете цялата новинаЕвропейският ден на езиците в ПГСА

Учителите по чужди езици подготвиха кратка информация относно целта на празника ...прочетете цялата новинаЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

Учениците от 8а, 9а и 9б клас отбелязаха ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА, която се провежда всяка година в периода 16 – 22 септември. ...прочетете цялата новинаПроектирането и строителството на почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС)

От 2 до 3 септември 2021 г. ПГСА – гр. Пазарджик беше домакин на специализирано изложение и конференция ...прочетете цялата новина60 години ПГСА

С този флашмоб, посветен на 60-годишнината на гимназията, бихме искали да ви направим съпричастни към нашия празник!Документи за попълване

Заявление за кандидатставне
Заявление за записване
Заявлени за степени
Заявление за преместване
Молба за общежитие
Удостоверения за валидиране
Удостоверения за валидиране на професионална квалификация
Удостоверения за професионално обучение и СПК
Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Приемане и преместване
Дубликати
ДипломаМАТЕРИАЛНА БАЗА


Училището разполага с:

- 28- учебни кабинета, от които:
- 14-по общообразователна подготовка,
- 13-по професионална подготовка-теория,
- 2-по информатика,
- 2-по auto CAD
- конферентна зала с 80 места;
- обновен физкултурен салон и фитнес зала;
- 13 учебни работилници;
- общежитие с компютърна зала;
- училищна библиотека;
- лекарски кабинет;
- стол и сладкарница

В училището е изградена интернет мрежа, която обхваща всички кабинети, работилници, общежитие и канцеларии.
Училището и дворът му са под непрекъснато видео наблюдение.


10 ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕМ СТРОИТЕЛНАТА ПРОФЕСИЯМеждународен съюз на архитектите (UIA) отбелязва Световният ден на архитектурата за 2021 г на 4 октомври. Темата на събитието е: „Чиста околна среда за здравословен свят“. Тази година архитектите фокусират своята дейност върху три ключови области: жилища, обществени пространства и тяхната връзка с изменението на климата.НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА


ПГСА - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

60 години ПГСА

Уважаеми бивши и настоящи учители, бивши ученици и родители, Ръководството, колективът на ПГСА и Камарата на строителите в гр.Пазарджик имат удоволствието да Ви поканят на тържеството, посветено на 60-годишнината на училището.
Вижте поканатаБъдете с нас и в YouTube:


Учебни програми с възможност за достъп до онлайн курс "Основи на пасивната къща"

Новоразработени учебни програми за кратки форми на обучение за придобиване на специфична квалификация в направления "Строителство" и "ВЕИ".


Бъдете с нас във Facebook: