Съобщение


ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

П Р И Е М ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ПОКАНА за информационна среща с родителите на учениците от X б от специалност „Мебелно производство“, професия „Техник-технолог в дървообработването“, дуална система на обучение, съгласно Указанията за изпълнение на дейностите проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ и прилагане на Наредба №1/2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)


Справка за свободните места за ученици в дневна форма на обучение към 03.2023г.


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ С УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. В ПГСА-ГР. ПАЗАРДЖИК


КУРС „МЕТОДИКА НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ ЗА УЧЕБНИ ПОСТИЖЕНИЯ“


НОВИНИ

Учебна практика по строително информационно моделиране

На 10.05.2023 г. в ПГСА-гр. Пазарджик се проведе урок по учебния предмет от разширена професионална подготовка ...прочетете цялата новинаЗаключителна конференция по проект на Европейска програма «ЕРАЗЪМ +»

За поредна година ръководството, екипът и учениците на ПГСА-гр. Пазарджик постигнаха висока експертиза при изпълнение на ...прочетете цялата новинаНай-добър млад строител

На 20 и 21 март 2023 г. в град Благоевград се проведе РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО... ...прочетете цялата новинаУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ЕКИПЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ Ви кани на информационна среща с крайните ползватели по проекта, която ще се състои на 30.03.2023 г. от 17:30 часа в конферентна зала “Архитекти Делевски” на ПГСА-гр. Пазарджик

Най-добър млад строител

На 23.02.2023 се проведе училищния кръг на състезанието „Най-добър млад строител“ ...прочетете цялата новина60 години ПГСА

С този флашмоб, посветен на 60-годишнината на гимназията, бихме искали да ви направим съпричастни към нашия празник!Документи за попълване

Заявление за кандидатставне
Заявление за записване
Заявление за степени
Заявление за преместване
Молба за общежитие
Удостоверения за валидиране
Удостоверения за валидиране на професионална квалификация
Удостоверения за професионално обучение и СПК
Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Приемане и преместване
Дубликати
ДипломаМАТЕРИАЛНА БАЗА


Училището разполага с:

- 28- учебни кабинета, от които:
- 14-по общообразователна подготовка,
- 13-по професионална подготовка-теория,
- 2-по информатика,
- 2-по auto CAD
- конферентна зала с 80 места;
- обновен физкултурен салон и фитнес зала;
- 13 учебни работилници;
- общежитие с компютърна зала;
- училищна библиотека;
- лекарски кабинет;
- стол и сладкарница

В училището е изградена интернет мрежа, която обхваща всички кабинети, работилници, общежитие и канцеларии.
Училището и дворът му са под непрекъснато видео наблюдение.


10 ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕМ СТРОИТЕЛНАТА ПРОФЕСИЯПГСА град Пазарджик е в списъка на иновативните училища


С Решение № 601 на МС от 17.08.2022 г. ПГСА-гр. Пазарджик е отново в Списъка на иновативните училища за уч. 2022-2023 г. Иновацията е с четиригодишен срок и е на актуална за строителния сектор тема „Строително информационно моделиране“.

Вижте всички проекти


Международен съюз на архитектите (UIA) отбелязва Световният ден на архитектурата за 2021 г на 4 октомври. Темата на събитието е: „Чиста околна среда за здравословен свят“. Тази година архитектите фокусират своята дейност върху три ключови области: жилища, обществени пространства и тяхната връзка с изменението на климата.НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА


ПГСА - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

60 години ПГСА

Уважаеми бивши и настоящи учители, бивши ученици и родители, Ръководството, колективът на ПГСА и Камарата на строителите в гр.Пазарджик имат удоволствието да Ви поканят на тържеството, посветено на 60-годишнината на училището.
Вижте поканатаБъдете с нас и в YouTube:


Учебни програми с възможност за достъп до онлайн курс "Основи на пасивната къща"

Новоразработени учебни програми за кратки форми на обучение за придобиване на специфична квалификация в направления "Строителство" и "ВЕИ".


Бъдете с нас във Facebook: